CONCEPTUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Dezvoltarea durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în prezent fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. Aceasta înseamnă realizarea unui echilibru între dezvoltarea economică, cea socială şi protecţia mediului înconjurător. Conform viziunii dezvoltării durabile, progresul integrează obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de mediu, toate fiind inseparabile. Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social.

Definiţia dezvoltării durabile cel mai des uzitată aparţine lui Lester Brown: „Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi"

Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Halchiu [ Ro ] [ En ]

DE CE ESTE NEVOIE DE O STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ?

Necesitatea strategiei pentru dezvoltarea comunităţii locale

Necesitatea strategiei pentru luarea deciziei

Necesitatea strategiei pentru implementare

Necesitatea strategiei pentru accesarea fondurilor structurale şi de coeziune

Necesitatea strategiei privind armonizarea cu alte strategii de dezvoltare

PREZENTAREA PROIECTULUI

Proiectul „ELABORAREA  STRATEGIILOR  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ A  COMUNELOR  SÂNPETRU,  HĂRMAN,  HĂLCHIU  ŞI  BOD” a fost finanţat din Fondul Social European prin intermediul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi a fost implementat de către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov, având codul SMIS 17330.

Abordarea principală în elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă este cea intercomunitară. Comunele Sânpetru, Hărman, Hălchiu şi Bod recunosc importanţa corelării dezvoltării locale cu cea a localităţilor învecinate, precum şi necesitatea dezvoltării unor proiecte cu impact la nivelul unui areal mai mare decât teritoriul unei singure comunităţi locale. Din acest motiv, toate cele 4 comune vizate de proiectul „ELABORAREA  STRATEGIILOR  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ A  COMUNELOR  SÂNPETRU,  HĂRMAN,  HĂLCHIU  ŞI  BOD” sunt implicate în mai multe iniţiative de dezvoltare intercomunitară

Pornind de la analiza situaţiei existente, a fost sintetizată viziunea de dezvoltare, ce trasează direcţiile strategice (obiective strategice) şi obiectivele specifice, pe baza cărora s-a elaborat portofoliul de măsuri şi lista de proiecte prioritare.

REZULTATELE OBTINUTE

În urma implementării proiectului „ELABORAREA  STRATEGIILOR  DE  DEZVOLTARE  DURABILĂ A  COMUNELOR  SÂNPETRU,  HĂRMAN,  HĂLCHIU  ŞI  BOD” au fost obţinute următoarele rezultate:

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi http://www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.