Stema Romaniei


Primaria Comunei Halchiu, jud. Brasov, ROMANIA


Drapelul Romaniei
| Achizitii publice | Publicitate - Anunturi | Galerie | Harta site | Consiliul Local | Datele Personale|

Informatii utile:

Regulament local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism - PUG/PUZ/PUD [detalii aici]

Anunturi Publice :

Primaria Comunei Halchiu, jud. Brasov, titular al proiectului “ REALIZARE INSTALATIE DE PRODUCERE DE ENERGIE ELECTRICA PE BAZA DE PANOURI FOTOVOLTAICE SI RACORDUL AFERENT” Programul Operational Sectorial ,, Cresterea Competitivitatii Economice”(POS CCE), Axa Prioritara 4 (AP4) ,,Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, D.M.I.2 ,, Valorificarea Resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi”, Operatiunea: “ Sprjinirea investiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (In unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu, 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie” in localitatea Halchiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu.
Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3, in zilele de luni – vineri, intre orele 08:00 – 16:00 si la sediul Primariei comunei Halchiu in zilele de luni – vineri, intre orele 08:00- 15:30.
Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr. 3.

Agentia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila Brasov, localitatea Brasov, B-dul Eroilor nr.8, Judetul Brasov, în calitate de titular, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu pentru PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE PENTRU POLUL DE CRESTERE BRASOV.
Documente disponibile :
- Anuntul Agentiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila Brasov
- Raportul de mediu Plan Integrat de Dezvoltare