Stema Romaniei


Primaria Comunei Halchiu, jud. Brasov, ROMANIA


Drapelul Romaniei
| Achizitii publice | Publicitate - Anunturi | Galerie | Harta site | Consiliul Local | Datele Personale|

Extindere Centru social Halchiu prin mansardare cu functiuni multiple si constructie unitati locative pentru persoane vârstnice, în curtea centrului

Beneficiar proiect
Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Halchiu

Surse de finantare proiect
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2007-2013
Axa prioritara 3. “Îmbunatatirea infrastructurii sociale”,
DMI 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale


Obiectivul general al proiectului

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale din comuna Halchiu prin extinderea cladirii existente a Centrului social si amenajarea mansardei ca sala cu functiuni multiple pentru activitati sociale.
Constructia în curtea interioara a 8 unitati locative pentru persoane vârstnice aflate în dificultate.

Principalele rezultate ale proiectului:

* Consolidarea si reabilitarea cladirii centrului si amenajarea unei mansarde multifunctionale
Cladirea Centrului Social va avea o suprafata utila de 2.126,96mp prin realizarea mansardei multi-functionale si a nodului vertical de acces.
Noul spatiu va fi utilizat pentru activitatile centrului: sesiuni de consiliere, ateliere practice, activitati ale grupurilor de copii, activitati ale grupurilor de vârstnici, precum si pentru activitati complementare de genul biblioteca, sala multi-media sau pentru activitati civice si culturale ale comunitatii, care sa-i implice si pe cei care frecventeaza centrul.
Datorita sistemului de încalzire a spatiilor si instalatiilor noi montate, exploatarea în timp va avea performante energetice ridicate iar costurile de întretinere a spatiilor vor scadea

* Reabilitarea si modernizarea bazei materiale a centrului social si a cadrului fizic de desfasurare a activitatilor sociale

* Punerea în functiune a unui lift pentru accesul pe verticala a persoanelor cu dizabilitati
Asigurarea accesului pentru persoanele cu handicap locomotor la toate nivelurile prin dotarea cu ascensor pentru circulatii vertical

* Construirea si amenajarea a 8 garsoniere dotate corespunzator (mobilier bucatarie, grup sanitar si dormitor);
Asigurarea cazarii pentru 8/16 persoane va fi un indicator nou de performanta a centrului

* Amenajarea curtii interioare
Curtea Centrului Social va fi amenajata pentru activitati si petrecerea timpului în aer liber pentru copii, vârstnici si toti vizitatorii centrului.

Rezultate privind serviciile sociale:
Dupa finalizarea proiectului numarul beneficiarilor directi ai serviciilor sociale (anual) va creste de la 20 la 60 persoane vârstnice, precum si de la 25 la 50 copii aflati în dificultate
Numarul beneficiarilor indirecti (participanti la activitati sociale, culturale, actiuni civice) ai serviciilor centrului va creste de la 100 persoane/an la aproximativ 300 persoane/an
Numarul persoanelor cu handicap locomotor care vor putea beneficia de serviciile centrului social va creste
Va creste numarul personalului voluntar ce va veni si va presta servicii în cadrul centrului
Vor fi create 4 locuri de munca: 1 administrator Centru Social, 1 asistent social (1/2 norma), 1 asistent medical (contract prestari servicii), 1 persoana curatenie/întretinere

Centrul Social din Halchiu îsi va diversifica gama de servicii oferite populatiei prin oferirea si realizarea de:
- servicii de gazduire pe timp de noapte pentru vârstnici;
- sesiuni de consiliere;
- activitati pentru copii;
- activitati pentru vârstnici;
- activitati civice si culturale ale comunitatii

Grup tinta: persoane vârstnice care vor beneficia de servicii sociale si/sau care vor primi cazare în centru, copii si persoane cu nevoi speciale

Valoarea totala a proiectului
1.991.978,07 lei

Perioada de implementare
17.08.2012 – 16.12.2014

Centrul social Halchiu va gazdui persoane vârstnice care vor beneficia de servicii sociale si/sau care vor primi cazare în centru.